W sprawie:
powołania Komisji Przetargowej

Data uchwały:
2015-07-02

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 132/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-07-02