TI.6733.6.2022

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 03.08.2022 r.

O   WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO

W  SPRAWIE  WYDANIA  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI

INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

- informacja pominięciu działek o nr: 229, 230, 231, 232, obręb Bągart, gmina Dzierzgoń.

           

           W nawiązaniu do obwieszczenia Burmistrza Dzierzgonia z dnia 29.07.2022 r. o sygn.: TI.6733.6.2022 o wszczęciu na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o. o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr: 17, 20, 25, 26, 33, 39, 40/1, 40/2, 40/4, 40/5, 40/6, 225, 295, 298/1, 300/1, 300/2, położonych w obrębie Bągart, w gminie Dzierzgoń, niniejszym zawiadamiam o pominięciu działek o nr: 229, 230, 231, 232, obręb Bągart, stanowiących zgodnie z wnioskiem Inwestora teren inwestycji.

            W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także  składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój 27, II piętro, tel. 055 276 25 01 wew. 30, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30).