W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Data uchwały:
2015-06-30

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 131/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-30