W sprawie:
nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Dzierzgoniu

Data uchwały:
2015-06-29

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 128/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-29