W sprawie:
sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych rolnych przeznaczonych do sprzedaży

Data uchwały:
2015-06-29

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 127/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-29