Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzierzgoń Kwiecień, 2015 r.