Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dzierzgoń, Październik, 2014 r.