W sprawie:
regulaminu targowiska w Dzierzgoniu

Data uchwały:
2015-06-24

Numer uchwały:
VII/60/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.