W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok.

Data uchwały:
2015-06-24

Numer uchwały:
VII/55/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-24