W sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2014 rok

Data uchwały:
2015-06-24

Numer uchwały:
VII/54/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-24