Zapytanie ofertowe w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi - świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych - rok 2022