Zapytanie ofertowe w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi - wyłapywanie oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności - rok 2022