OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Dzierzgonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82 –440 Dzierzgoń;

2. Stanowisko pracy:Sekretarz Dzierzgonia