W sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej.

Data uchwały:
2015-06-24

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 120/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-24