W sprawie:
archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Data uchwały:
2015-06-18

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 116/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-18