W sprawie:
zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu.

Data uchwały:
2015-06-12

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 112/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-12