W sprawie:
zmieniające zarządzenie nr 107/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Data uchwały:
2015-06-09

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 111/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-09