W sprawie:
powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachownia-formularzy aktów stanu cywilnego i zaświadczeń wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dzierzgoniu

Data uchwały:
2015-06-03

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 110/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-03