W sprawie:
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzgoniu.

Data uchwały:
2015-06-01

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 108/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-01