W sprawie:
przyjęcia planu kontroli na rok 2015 w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu.

Data uchwały:
2015-05-27

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 106/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-05-27