W sprawie:
sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Data uchwały:
2015-05-19

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 102/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-05-19