W sprawie:
zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Data uchwały:
2015-05-19

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 99/2015


Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-05-19