W sprawie:
ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów, powierzchni gospodarczych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Dzierzgoń.

Data uchwały:
2015-05-08

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 94/2015


Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-05-08