W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Jasnej, powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Data uchwały:
2015-05-06

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 89/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-05-06