W sprawie:
zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2015 rok.

Data uchwały:
2015-04-28

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 85/2015


Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-04-28