W sprawie:
zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Data uchwały:
2015-04-28

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 84/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-04-28