W sprawie:
powołania zespołu zadaniowego do sprawdzenia stanu technicznego wyremontowanych elementów infrastruktury komunikacyjnej w miejscowościach: Zułwka Sztumska, Bruk...

Data uchwały:
2015-04-22

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 75/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-04-22