W sprawie:
zamiany nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowiec, gmina Dzierzgoń pomiędzy Gminą Dzierzgoń, a Panią Frączek Janiną oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości prz

Data uchwały:
2015-04-20

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 76/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-04-20