Burmistrz Dzierzgonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze.
Stanowisko pracy: stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Techniczno- Inwestycyjnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska-1 etat