Rada Miejska w Dzierzgoniu Uchwałą Nr V/46/2015 z dnia 26 marca 2015 roku zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy i osiedla w Dzierzgoniu.


W związku z tą uchwałą zostały ustalone następujące terminy konsultacji z mieszkańcami, dotyczące propozycji zmian niżej wymienionych ulic:Ogłoszenie o Zebraniu z mieszkańcami

ul. Aleksandra Zawadzkiego w Dzierzgoniu


Rada Miejska w Dzierzgoniu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.

  1. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami jest zmiana nazwy ulicy z obowiązującej nazwy ulicy Aleksandra Zawadzkiego na ulicę Tadeusza Zawadzkiego w Dzierzgoniu.

  2. I Termin Zebrania: 1 lipca (środa) 2015 r. godz. 1700 – aula Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 15.

II Termin Zebrania: 1 lipca (środa) 2015 r. godz. 1730 - aula Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 15.


Ogłoszenie o Zebraniu z mieszkańcami

Osiedla Janka Krasickiego w Dzierzgoniu


Rada Miejska w Dzierzgoniu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.

  1. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami jest zmiana obowiązującej nazwy Osiedla Janka Krasickiego na Osiedle Ignacego Krasickiego w Dzierzgoniu.

  2. I Termin Zebrania: 2 lipca (czwartek) 2015 r. godz. 1700 - aula Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 15.

II Termin Zebrania: 2 lipca (czwartek) 2015 r. godz. 1730 - aula Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 15.