W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w części obrębów Tywęzy, Minięta, Morany, Poliksy, gmina Dzierzgoń


Data uchwały:
2015-05-07

Numer uchwały:
VI/50/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU


Uchwała wchodzi w życie:
z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.