W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie Jasna, Bągart, Bruk, gmina Dzierzgoń


Data uchwały:
2015-05-07

Numer uchwały:
VI/49/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.