W sprawie:
powołania Komisji do przeprowadzenia czynności przeglądu gwarancyjnego.

Data uchwały:
2015-04-20

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 75/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-04-20