Protokół z kontroli kompleksowej miasta i gminy Dzierzgoń w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, przy ul. Plac Wolności 1 (kod 82-440) przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.