Burmistrz Dzierzgonia informuje wyborców, że zgodnie z art. 36 Kodeksu wyborczego od dnia 19 kwietnia br. do dnia 4 maja br. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu (pokój nr 16-17) zostanie udostępniony do wglądu spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Burmistrz Dzierzgonia
/-/ Elżbieta Domańska