PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2020 R.!

UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA NR XI/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 30 października listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

OD 1 LIPCA 2019 r. OBOWIĄZUJĄ OGÓLNOKRAJOWE WZORY INFORMACJI ORAZ DEKLARACJI PODATKOWYCH

1. WZÓR INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLNANYCH ORAZ DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

2. WZÓR INFORMACJI O GRUNTACH I DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)

3. WZÓR INFORMACJI O LASACH ORAZ DEKLARACJE NA PODATEK LEŚNY (Dz. U. z 2019 r. 1126)

Formularze dostępne są także na:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

INFORMACJA

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 października 2019 r.

Rada Miejska w Dzierzgoniu na XI sesji w dniu 30 października 2019 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2019 r. (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1017), która wynosi 58,46 zł za 1 dt .

INFORMACJA

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 października 2019 r.

Rada Miejska w Dzierzgoniu na XI sesji w dniu 30 października 2019 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. jako podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2020 rok ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2019 r. (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1018), która wynosi 194,24 zł za 1 m3 .