W sprawie:
uchylenia uchwały dotyczącej ustalania czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące
własność gminy Dzierzgoń.


Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
V/45/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.