W sprawie:
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Dzierzgoń.


Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
V/44/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-26