W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń w 2015 roku.


Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
V/43/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-26