W sprawie:
określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowyh
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
V/42/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.