W sprawie:
określenia sieci i obwodów szkół Gminy Dzierzgoń

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
V/41/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2015 roku.