W sprawie:
sieci prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych


Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
V/40/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2015 roku.