OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 28 października 2019 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń.

 

Położenie nieruchomości -  Dzierzgoń ul. Westerplatte