W sprawie:
planu kont dla operacji nr 00429-6930-UM113059/14 pt. "Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju"..

Data uchwały:
2015-03-20

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 60/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-20