INFORMACJA

 

Gmina Dzierzgoń rezygnuje z organizacji półkolonii letnich, w ramach programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzgoniu, z powodu zbyt małej ilości chętnych uczestników.

Dzierzgoń, 10 czerwca 2015 r.

Danuta Komar-Bruniecka 
Przewodnicząca  Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dzierzgoniu


Burmistrz Dzierzgonia ogłasza nabór na kierownika i 3 wychowawców półkolonii letnich 2015, organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzgoniu