Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dzierzgoniu ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego spółki.