W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń.

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
V/38/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-26