W sprawie:
ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku.

Data uchwały:
2015-03-11

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 56/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-11