Andrzej Ryszard Pskiet - Radny Rady Miejskiej - oświadczenie majątkowe za 2018 r.