Mirosław Żywicki - Urząd Miejski w Dzierzgoniu -sekretarz - oświadczenie majątkowe za 2019 r.